Teknik & utveckling

TEKNIKAVDELNINGAR OCH LABORATORIER

Varumärkesbolagen driver egna avdelningar med produktutveckling och har spetskompetens inom materialteknik, laboratorie- och testresurser samt resurser för patent- och immaterialrätt. Det sker ständig utveckling av nya produkter i varumärkesbolagen.

Koncernen har bred kunskap om material, processmetoder och framförallt om våra produktområden. Produktutvecklingsavdelningarna använder den senaste tekniken, för snabb framtagning av prototyper, och har eget labb för testning av produkter. Detta innebär att vi har full kontroll över processen när vi tar fram nya produkter. Vi kan därmed vara innovativa och öppna för nya idéer, utan att göra avkall på varken kvalitet eller säkerhet.