Kontakta oss

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss på BLS industries kan du använda dig av kontaktuppgifterna nedan, eller fylla i formuläret här bredvid så återkommer vi till dig snarast. 

BLS Industries
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad
SWEDEN

CEO & CFO

Rebecka Spånberg

CEO, BLS Industries

Gunnel Areskoug

CFO, BLS Industries

gunnel.areskoug@blsindustries.se

VARUMÄRKESANSVARIGA

JAFO

Magnus Viberg

Business Unit Manager - Jafo

magnus.viberg@jafo.eu

PURUS

Markus Spånberg

Managing Director - Purus

markus.spanberg@purus.se

UNIDRAIN

Martin Damtoft

Managing Director - Unidrain

martin.damtoft@unidrain.dk

TRIO PERFEKTA

Johan Niklasson

Managing Director - Trio Perfekta

johan.niklasson@trio-perfekta.se

TILLVERKNING

Johan Erlandsson

Site Manager - Ystad

johan.erlandsson@blsindustries.se

Magnus Riisgaard

Site Manager - Smålandsstenar

magnus.riisgaard@purus.se

Andreas Nilsson

Production Manager - Lönsboda

andreas.nilsson@trio-perfekta.se

VISSELBLÅSNING

Vår visselblåsartjänst 

BLS Industri strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Oegentligheter i vår verksamhet som kan skada företaget, våra anställda, kunder eller andra intressenter bör uppmärksammas och utredas så snart som möjligt.

Visselblåsartjänsten möjliggör för rapportering (du kan vara anonym) av en farhåga om något som allvarligt kan påverka företaget eller en människas liv eller hälsa, och som inte är i linje med vårt företags värderingar och affärsetiska principer.

Vem rapporterar man till?

BLS Industries visselblåsarsystem har utsetts av arbetsgivaren och består av oberoende personer med behörighet att ta emot rapporter och tillika ha kontakt med dig som rapporterande person, följa upp det som rapporterats och lämna återkoppling på det.

De ansvariga personerna har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.

Du rapporterar internt främst till närmaste chef, HR, skyddsombud eller fackligt ombud. Extern rapportering sker främst till extern samarbetspartner eller lämplig myndighet. Läs mer i vår policy.

Hur kan du rapportera?

Du kan rapportera skriftligt, via telefon, e-mail eller genom ett inbokat fysiskt möte. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning. Alla ärenden hanteras konfidentiellt.

Kontakta vår externa samarbetspartner för visselblåsning enligt nedan

Advokat Eva Holm AB
E-post: eva.holm@advokatevaholm.se
Adress: Stora Östergatan 27 A, 271 34 Ystad,
Tel: +46 706 63 76 60

Läs vår Policy för visselblåsning här.