TEKNIK/ R&D

Teknikavdelning och laboratorier

Varumärkesbolagen har tillgång till central spetskompetens inom koncernen med materialteknik, laboratorie- och testresurser samt resurser för patent- och immaterialrätt. Avdelningen är placerad på huvudkontoret och här sker det ständig utveckling av nya produkter på uppdrag av varumärkesbolagen.

Avdelningen har bred kunskap om material, processmetoder och framförallt om koncernens produkter. Produktutvecklingen sker i nära samarbete med varumärkesbolagen och här används den senaste tekniken, bland annat 3D CAD programvara vid konstruktion, egen 3D-skrivare för snabb framtagning av prototyper och eget labb för testning av produkter.

Med en egen design- och utvecklingsavdelning samt ett eget labb har BLS industries full kontroll över processen när man tar fram nya produkter. Bolaget kan därmed vara innovativa och öppna för nya idéer, utan att göra avkall på varken kvalitet eller säkerhet.