KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

BLS Industries
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad
SWEDEN

+46 10 44 74 600

CEO & CFO


Tillverkning

Magnus Riisgaard
Factory Manager - Smålandsstenar
magnus.riisgaard@remove-this.purus.remove-this.se

Johan Niklasson
Factory Manager - Lönsboda
johan.niklasson@remove-this.trio-perfekta.remove-this.se


Varumärkesansvariga

JAFO

Magnus Viberg
Business Unit Manager, Jafo
magnus.viberg@remove-this.jafo.remove-this.eu

PURUS

Markus Spånberg
Managing Director - Purus 
markus.spanberg@remove-this.purus.remove-this.se

UNIDRAIN

Henrik Handschuh
Managing Director - Unidrain® 
henrik.handschuh@remove-this.unidrain.remove-this.dk

TRIO PERFEKTA

Johan Niklasson
Managing Director - Trio Perfekta
johan.niklasson@remove-this.trio-perfekta.remove-this.se


Visselblåsning

Visselblåsartjänst för visselblåsning
BLS Industri strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Oegentligheter i vår verksamhet som kan skada företaget, våra anställda, kunder eller andra intressenter bör uppmärksammas och utredas så snart som möjligt.

Vår visselblåsartjänst
Visselblåsartjänsten möjliggör för rapportering (kan vara anonym) av en farhåga om något som allvarligt kan påverka företaget eller en människas liv eller hälsa, och som inte är i linje med vårt företags värderingar och affärsetiska principer.

Vem rapporterar man till?
BLS Industries visselblåsarsystem har utsetts av arbetsgivaren och består av oberoende personer med behörighet att ta emot rapporter och tillika ha kontakt med dig som rapporterande person, följa upp det som rapporterats och lämna återkoppling på det.

De ansvariga personerna har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.

Hur kan du rapportera?
Du kan rapportera skriftligt, via telefon, e-mail eller genom ett inbokat fysiskt möte. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning. Alla ärenden hanteras konfidentiellt.

Kontakta vår externa samarbetspartner för visselblåsning enligt nedan

Advokat Thomas Moll
Trädgårdh Advokatbyrå AB
Anna Lindhs Plats 4, 211 19 Malmö
Tel direkt: 040-665 65 02
Mobil: 0703-26 65 02

Läs vår Policy för visselblåsning här.